Morgen,
toen we opnieuw begonnen

 

“Toen we er middenin zaten leek het veel langer te duren. Nu, tien jaar later, voelt het als een snelle wende. Sinds 2020 is de wereld op zo’n grote schaal zó snel veranderd dat het nauwelijks te bevatten is dat we ooit anders leefden. In die lentemaanden stelde de toenmalige Franse president: 'Nous sommes en guerre'. En ook op onze Nederlandse televisiezenders sprak men van zogenaamde ‘frontberichten’. Er wáren mensen die pogingen deden de crisis te duiden en de toekomst te voorspellen. Maar, heeft iemand kunnen voorspellen hoe de wereld er nu uit ziet? "  

                                         

In ‘Morgen is het 2030’ werken 5 Gelderse kunstenaars aan nieuwe verhalen en verbeelden ze een mogelijke toekomst. Ze doen dit door vijf maanden lang een blog bij te houden en door met elkaar en met jou het gesprek aan te gaan. Op basis daarvan maken zij een toekomstbeeld, in welke vorm dan ook, dat  wordt gepresenteerd in het najaar van 2020. Met vanzelfsprekend een gesprek. Waar je aan mee kunt doen

Het doel is om de dialoog over een ‘post-coronasamenleving’ te voeden en deze te voorzien van nieuwe inzichten en uitkomsten. Vijf heel verschillende kunstenaars zetten daarvoor hun netwerk, skills en verbeeldingskracht in. Het project is een initiatief van Cultuur Oost naar aanleiding van het idee van Thomas van der Ham. Lisanne Smits ondersteunt de kunstenaars in het proces.
Het is tijd dat we aan de toekomst beginnen, want... morgen is het 2030!


 
cultuur oost logo 3
Cultuur Oost is hét Gelders netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving. Samen met partners in de culturele sector, het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de politiek vergroten wij de kracht van kunst in Gelderland.

lees meer